Byggnader i trä

Martinsons stomsystem i limträ och KL-trä har utvecklats för att verkligen ta tillvara materialets byggegenskaper optimalt. Resultatet är flexibla system som skapar frihet att utformas för en lång rad olika användningsområden. Det handlar om alltifrån sporthallar, affärslokaler och lantbrukshallar till höga flerbostadshus och kontorsbyggnader.

Valet att jobba med stommar i limträ och KL-trä baseras på några naturliga fördelar. Det är klimatsmarta lösningar, som på ett intressant sätt kombinerar låg vikt med stor bärkraft och möjlighet till stora spännvidder. Dessutom gör stomsystemen flexibilitet att de enkelt kan förändras om behoven skulle förändras över tid. De skapar frihet, helt enkelt.

Konstruktionshjälp

För att förenkla för dig som bygger har vi samlat ihop all vår kunskap. Här hittar du mer information om våra material, frågor och svar, handböcker och hjälpmedel.

Läs mer