Montage

Martinsons träbroar tillverkas med hög prefabriceringsgrad i torr, kvalitetssäker fabriksmiljö. Den höga prefabriceringsgraden, i kombination med rationella lösningar för logistik och montage, leder till extremt snabbt montage och korta trafikstopp.

Olika brotyper har olika prefabriceringsgrad och bland annat är möjlig fraktbredd till slutdestinationen en styrande faktor. När brokomponenterna är färdiga för leverans märks de upp och lastas i rätt ordning. Tack vare genomtänkt planering, som tar hänsyn till bland annat tillfartsvägar, kranar och andra påverkande faktorer, underlättas snabbt och effektivt platsmontage.

Brotyper med maximal prefabriceringsgrad tillverkas helt färdiga i fabrik för att lyftas på plats, antingen på helt nya brofundament eller på befintliga när det handlar om en bro som ska bytas ut. En vanligt förekommande konstruktion är en bro som lyfts på plats i sektioner för att sedan monteras ihop på plats. Dessutom finns det brotyper som levereras i enskilda brobalkar för att sedan monteras på plats.

Som kund kan du med fördel låta Martinsons hantera hela processen, från konstruktion och tillverkning till transport och montage.