Industrilokaler

Byggnader med limträstomme är ett smart val för både stora och små industrilokaler. Tack vare de möjligheter limträet ger i form av stora spännvidder utan stödjande pelare är det ett idealiskt material för industrilokaler. I kombination med stora valmöjligheter i utformningen skapar det dessutom frihet i valet av inredning. En ytterligare viktig fördel är att stommarna i limträ tål aggressiva miljöer bättre än andra material, eftersom de varken rostar eller vittrar sönder.

Martinsons kan i större projekt även inkludera entreprenad och du väljer själv hur färdig byggnad du vill ha. All info om vårt entreprenaderbjudande hittar du här.