Maskinhallar

Byggnader med limträstomme är ett riktigt klokt alternativ för maskinhallar. Materialet ger möjlighet till stora spännvidder utan stödjande pelare, vilket gör det speciellt lämpligt för just maskinhallar. I kombination med stora friheter i utformningen gör det dessutom att inredningen kan anpassas utifrån verksamheten. En ytterligare viktig fördel är att stommarna i limträ tål aggressiva miljöer bättre än andra material, eftersom de varken rostar eller vittrar sönder.

Martinsons kan i större projekt även inkludera entreprenad och du väljer själv hur färdig byggnad du vill ha. All info om vårt entreprenaderbjudande hittar du här.

Färdigprojekterad stomme
Vi på Martinsons erbjuder objektsanpassade maskinhallar, där vi utifrån dina önskemål och behov tar fram en optimal lösning. Dessutom har vi utvecklat en färdigprojekterad stomme, baserad på vår stomtyp 9. Den här stomtypen är speciellt lämplig för maskinhallar, med öppna ytor och högt i tak. Stommen erbjuder stor flexibilitet i anpassningen till verksamheter med behov av uppställning och service för sina fordon och maskiner.

Mer information om den färdigprojekterade stommen hittar du här