Offentliga lokaler i trä

Med sina ljusa och naturligt behagliga inomhusmiljöer passar Martinsons byggnader med limträstomme perfekt för offentliga lokaler. Oavsett om det handlar om hotell och restauranger, skolor, förskolor eller kommunala byggnader. De prefabricerade stommarna monteras snabbt på plats och möjligheterna till stora spännvidder gör att lokalerna kan anpassas efter den aktuella verksamheten. Eftersom limträ stommarna framställs med låg klimatpåverkan är de även ett bra miljöval, vilket många gånger är ett krav för offentliga lokaler.

Martinsons kan i större projekt även inkludera entreprenad och du väljer själv hur färdig byggnad du vill ha. All info om vårt entreprenaderbjudande hittar du här.