Parkeringshus

Martinsons koncept för parkeringshus baseras på en pelar-balkstomme i limträ, som kombineras med bärande kassettbjälklag i KL-trä. Efter ett omfattande utvecklingsarbete kan vi erbjuda parkeringshus med både konstruktionstekniska och miljömässiga fördelar.

Dynamiska tunga laster som normalt förekommer i ett parkeringshus hanteras med god marginal tack vare konstruktionens uppbyggnad.

Effektiv ljudreducering gör det möjligt att använda delar av utrymmet i markplanet till exempelvis kontors- eller affärslokaler, utan att verksamheterna störs av buller från parkeringshusets biltrafik.

Slitstarkt ytskikt i polyuretan gör farbanan tålig och konstruktiv vattenavledning säkerställer att vattnet leds i rätt riktning för att undvika skador.

Estetiska möjligheter i parkeringshusen skapas tack vare limträmaterialets naturliga träkänsla och tilltalande utseende.   

Genomtänkta miljöval brukar traditionellt sett inte kunna sammankopplas med utformningen av ett parkeringshus, men nu är det alltså möjligt. Limträ ingår som en självklar del i naturens kretslopp och binder kol under hela sin livslängd.