Skolor och förskolor

Limträstommar har blivit ett allt vanligare inslag i såväl nybyggda förskolor som skolor för barn och ungdomar i alla möjliga åldrar. Förklaringen är mest troligt en kombination av materialets förmåga att skapa fria spännvidder utan bärande punkter och trämaterialets inverkan på inomhusmiljön. Synliga trädetaljer har nämligen visat sig bidra till positiva lärmiljöer, där både elever och lärare får möjlighet att trivas. Genom att på ett naturligt sätt ta tillvara stomsystemets fulla potential får du som kund full frihet att skapa behagliga lärmiljöer.

Martinsons kan i större projekt även inkludera entreprenad och du väljer själv hur färdig byggnad du vill ha. All info om vårt entreprenaderbjudande hittar du här.