Inomhusläktare

Martinsons läktarkonstruktioner är baserade på stomsystem i limträ och har under de senaste åren vuxit fram som ett mycket konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. En läktare i trä är bland annat ett bra alternativ när en inomhusarena behöver kompletteras med ytterligare åskådarutrymme eller om befintliga läktare behöver ersättas. Tack vare den låga vikten hos limträ kan de färdiga läktargradängerna relativt enkelt lyftas på plats utan avancerade lyftkranar, varvid stolarna skruvas fast direkt i trämaterialet. 

Liksom våra andra läktartyper är prefabriceringsgraden hög vilket leder till korta montagetider, enkel logistik och en god totalekonomi. Med den naturliga känslan hos limträ i alla bärande delar skapas dessutom behagliga läktarmiljöer.