Inomhusläktare i trä

Martinsons läktarkonstruktioner baseras på stomsystem i limträ och KL-trä, med lösningar som har utvecklats till ett mycket konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. Martinsons inomhusläktare är ett smart val både för nybyggda idrottshallar och inomhusarenor, som när befintliga läktare behöver ersättas eller kompletteras. Genom att involvera Martinsons experter tidigt i ett projekt ökar möjligheterna att optimera både funktion och totalekonomi.

Ett material med många fördelar

Låg vikt. Eftersom trä har lägre egenvikt än andra konstruktionsmaterial sänks kostnaderna för grundläggning.

Enkelt montage. Den låga vikten gör att de färdiga läktargradängerna relativt enkelt kan monteras på plats, samtidigt som eftermontage av räcken, sitsar och installationer förenklas tack vare trämaterialets egenskaper.

Bra totalekonomi. I kombination med den höga prefabriceringsgraden leder det till korta montagetider, enkel logistik och en god totalekonomi.

Behaglig miljö. Trämaterialen bidrar även till behaglig känsla i inomhusmiljöerna.  

 

 

  • Rosvalla Arena, Nyköping
  • CIK Arena, Knivsta
  • Skellefteå Kraft Arena, Skellefteå
  • IFU Arena, Uppsala

Läktarens uppbyggnad

Läktarnas uppbyggnad utgörs vanligtvis av plan- och sättsteg i limträ, där planstegen förstärks underifrån. Den bärande gradängen brukar ligga på cc 5-6 meter och det finns olika typer av uppbyggnad att välja på. 

 

Alternativ för gradänger

Det finns tre olika alternativ för gradänger, som alla har olika fördelar beroende på de förutsättningar som råder i projektet.

 

Limträgradäng

Vid leveranser av en fristående läktare, eller när läktaren levereras tillsammans med Martinsons egen stomme för hela byggnaden, används vanligtvis en gradängbalk i limträ.

 

Gradängvägg av KL-trä

När det finns innerväggar i KL-trä som kan även kan vara bärande för läktaren, är detta ett bra alternativ som gradäng.

 

Stålbalk som gradäng

I de fall när själva byggnaden uppförs med en stålstomme kan det enklaste alternativet vara att fortsätta med en stålgradäng även under plan- och sättsteg. Då kan de som projekterar stålstommen använda gradängen för att stabilisera byggnaden.