Eget förslag på examensarbete

När du skickar in din ansökan vill vi att du beskriver ditt ämne så pass tydligt att vi kan ta ställning till om det är intressant för oss på Martinsons. För att öka dina chanser att kunna genomföra ett examensarbete hos oss är det viktigt att skicka in din ansökan i god tid innan arbetet är tänkt att påbörjas. Beroende på arbetsbelastning kan det ta upp till tre månader innan vi kan ge dig ett svar.

Det ska din ansökan innehålla

  • En tydlig och konkret beskrivning av arbetets innehåll och syfte.
  • Projektets förväntningar på personer/funktioner inom Martinsons.
  • Beskrivning av dina egna drivkrafter/motivation kring ämnet.
  • En detaljerad tidplan för samtliga inblandade.
  • Examensarbetets omfattning (poäng).
  • Redogörelse för din utbildning/studieinriktning.
  • Dina kontaktuppgifter.  

Vi har mycket goda erfarenheter av examensarbeten genom åren och ser fram emot din ansökan!

 

Dina personuppgifter

Kompletterande frågor

Ladda upp eventuell fil du vill skicka med:

*Obligatoriska uppgifter

Genom att skicka in din ansökan om praktik intygar du att du har tagit del av vår integritetspolicy