I Martinsonskoncernen ingår tre bolag, vart och ett specialiserat på sitt verksamhetsområde. Koncernen har sitt huvudsäte i Bygdsiljum i Västerbotten.

Martinson Group AB är holdingbolaget.

Martinsons Såg AB ansvarar för produktionen av koncernens sågade och vidareförädlade varor samt limträprodukter.

Martinsons Trä AB säljer koncernens sågade och vidareförädlade varor samt limträprodukter både nationellt och på internationella marknader.

Martinsons Byggsystem KB utvecklar, konstruerar och uppför byggnader och flervåningshus med stomsystem i limträ och KL-trä. Dessutom utvecklar, tillverkar och monterar bolaget ett flexibelt system för monteringsfärdiga träbroar.