Fakturauppgifter


Martinsons Såg AB (Sågade trävaror)

Org.nr 556218 ‐ 2856
Momsreg.nr SE556218285601
Bankgiro.nr 761‐6212
Konto.nr 6254 ‐ 844 550 698
Iban.nr SE45 6000 0000 0008 4455 0698


Fakturor

Postadress:
937 80 Bygdsiljum

Mailadress:
faktura.sag@martinsons.se


Martinsons Trä AB (Byggprodukter)

Org.nr 556065 ‐ 4955
Momsreg.nr SE556065495501
Bankgiro.nr 5093 ‐ 6434
Konto.nr 6254 – 843 779 268
Iban.nr SE39 6000 0000 0008 4377 9268


GPD Englandsbetalningar

IBAN: GB62 HAND 4051 6219 3592 51
SWIFT: HANDGB22


Fakturor

Postadress:
937 80 Bygdsiljum

Mailadress:
faktura.tra@martinsons.se