Produktionskapacitet

Martinsons sågverksanläggningar utgör basen för samtliga verksamheter inom koncernen. Sågverken i Bygdsiljum och Kroksjön kompletterar varandra, för att maximera utvinningen ur den högkvalitativa norrländska skogsråvaran.

Årsförbrukning timmer ca 1 000 000 m3 fub
Årsproduktion sågade trävaror 527 000 m3
Andel som förädlas ca 30 %
Produktionskapacitet Bygdsiljum 410 000 m3
Produktionskapacitet Kroksjön 117 000 m3
Årsproduktion limträ 46 000 m3
Årsproduktion KL-trä 22 000 m3